วิธีดูแลรักษาเสื้อผ้าใหม่

เก็บมาฝาก กับเสื้อผ้าแฟชั่นที่ซื้อมาใหม่ๆ ควรเก็บรักษาอย่างไรดี ขั้นดอยและวิธีมีดังนี้

1 ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ปราสจากแสงแดดที่แรงจัดมาก อาจทำไห้สีของชุดซีดจางได้

2 หลีกเลี่ยงตู้เสื้อผ้าที่ไม่ปรอดภัยจาก มด,หนู,และแมลงสาบ

3 ควรซักด้วยมือ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้เครื่องซักผ้า

สำหรับเทคนิค วิธีอื่นๆ ในการบำรุงรักษา มีอยู่มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสื้อผ้าดีๆความเห็น (0)