วันที่ 47 นิเทศวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3 (8 กุมภาพันธ์ 2560)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้นิเทศวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3 แล้ว รู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่ากับครั้งแรกที่อาจารย์มานิเทศแล้ว คงเป็นเพราะรู้สึกชินแล้วที่มีอาจารย์มานิเทศตลอด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ของการฝึกสอน 1 ปี ผลการนิเทศเป็นที่น่าพอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง ปะปนกันไป แต่สิ่งที่เราได้รับคือประสบการณ์มากมายที่ได้เรียนรู้หลักการสอนในแต่ละวิชานั่นเอง ขอขอบคุณอาจารย์ประพิณ ขอดแก้ว มากๆค่ะที่เสียสละเวลามานิเทศให้กับดิฉัน ดิฉันจะตั้งใจฝึกสอนให้เต็มที่ และเป็นครูที่ดีในอนาคตค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)