วันที่ 46 สอบ O-Net (4 กุมภาพันธ์ 2560)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศสอบ O-Net ซึ่งโรงเรียนสันป่าสักวิทยาคือหนึ่งในสนามสอบเช่นกัน วันนี้นักศึกษาฝึกสอนทุกคนได้มีส่วนช่วยในการจัดเตรียมของว่างและน้ำดื่มไว้คอยบริการสำหรับคณะกรรมการคุมสอบ และคณะผู้ตรวจสอบที่มาจากต่างโรงเรียน เพื่อเป็นการต้อนรับที่ดีและการบริการที่ดีที่ทางโรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพจัดสนามในการสอบนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)