วันที่ 19 การพูดหน้าเสาธงครั้งแรก (13 ธันวาคม 2559)

หลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น อีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราจะจัดต่อเนื่องจากกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย นั่นก็คือกิจกรรม “Library Super Model” เป็นกิจกรรมที่ประกวดหานายแบบปละนางแบบของห้องสมุด และแน่นอนว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใช้กับนักเรียนทุกคนรับทราบ บอกเลยว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ เพราะว่าจะต้องขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนกว่า 700 คน เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมาก จนลืมพูดในบางสิ่งบางอย่าง...

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ โดยใช้นักเรียนตัวแทนแต่ละห้องชาย 1 คน หญิง 1 คน เข้าร่วมประกวด และจะต้องเลือกหนังสือในห้องสมุดมาคนละ 1 เล่มเพื่อใช้ในการประกวดด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์หนังสือต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคนได้รู้จัก และหันมาสนใจที่จะเข้าใช้บริการในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)