วันที่ 78 Lab ความดันอากาศ (วันที่ 12 กันยายน 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าแรกของอาทิตย์ใหม่ กับการทดลอง Lab ความดันของอากาศ แน่นอนว่าเด็ก ๆ มักจะตื่นเต้นเสมอ แม้ว่าจะเป็นการทดลองเล็ก ๆ ความอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นเสมอ และครั้งนี้ก็เช่นกัน ในขณะทำกิจกรรม เด็ก ๆ จะมีคำถามอยู่ตลอดเวลา คำตอบของครูคือ การถามกลับไป เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง


สรุปองค์ความรู้ก็อาศัยคำถามให้นักเรียนคิด โดยการทดลองต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่ออ่านเทอร์มอมิเตอร์ด้านนอกห้องเรียนและด้านในห้องเรียน ซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ได้อ่านครบทุกคน แต่ก็สรุปผลอถณหภูมิจากเพื่อน ๆ ที่ไปอ่านมา การทดลองนี้ถ้าเด็ก ๆ ได้ทำการทดลองครบทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติทุกคน จะเป็นสิ่งที่ดีมาก
หลังจากเรียนตอนเช้าที่มีอากาศแจ่มใสเสร็จปุ๊บ ท้องฟ้าก็เริ่มมืด ฝนก็เริ่มโปรยลงมา อากาศเย็นลง การเรียนการสอนตอนบ่ายจึงดูเงียบ ๆ เอ๊ะ...เด็ก ๆ ง่วงนอนกันหรือเปล่า???


คาบเรียนสุดท้ายเป็นการทำแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้น ป.4 ตั้งแต่ครูเริ่มเอาตราปั๊มรูปดาวมาใช้ เด็ก ๆ ก็เริ่มส่งงานตรงเวลา ทำงานสวยมากขึ้น แต่ลายเซ็นครูไม่ค่อยสวยเลย ครูจะพยายามพัฒนาลายเซ็นนะคะ ^O^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)