พนิดา เจริญสุขมั่งมี

ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดอัมพวัน
Usernamepanida_char
สมาชิกเลขที่132056
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.อย.เขต 1

คติประจำใจ

"The only man who never makes mistakes

is the man who never does anything."

- - T.Roosevelt - -

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย