วันที่ 14 ภารกิจการคุมสอบการอ่านเขียนภาษาไทย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8) ( 23 พฤศจิกายน 2559 )

สวัสดีวันพุธที่สดใสอีกวันหนึ่ง วันนี้ได้รับหมอบหมายให้ไปช่วยครูที่ตึก EP

ช่วยคุมสอบการอ่านเขียน เนื่องจากตึก EP จะมีครูประจำชั้นร่วมคือ ครูไทยหนึ่งคน ครูต่างชาติหนึ่งคน

ซึ่งในการสอบภาษาไทยครูต่างชาติจะไม่สามารถช่วยได้ จึงต้องมีการให้นักศึกษาเข้าไปช่วยคุมสอบ ซึ่งฉันได้รับหมอบหมายให้ช่วยคุมสอบ ห้อง ป 2/8 ในช่วงเช้า


เด็กตึก EP บางคนไม่สามารถอ่านคำในภาษาไทยได้ เข้าใจว่าเด็กตึกนี้จะเน้นการเรียนเป็นแบบภาษาอังกฤษ

เป็นส่วนมาก อาจจะทำให้ภาษาไทยอ่อนก็เป็นได้ แต่เด็กบางคน สามารถพูดคำภาษาไทย อ่านภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำ ซึ่งนั้นก็แปลว่า ถึงแม้การเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษ ก็ไม่ได้มีผล ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเอง

การคุมสอบผ่านไปอย่างรวดเร็ว สามารถสอบเด็กได้ครบทุกคน ซึ่งก็ใช้เวลาตามที่คาดคือ ครึ่งวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)