Unit 46 : Memory (8.2.17)


ใกล้จะจบฝึกสอนแล้วประสบการณ์ ความทรงจำที่ได้รับตลอด 1 ปีที่ผ่านมานี้มันมากมายจริงๆ ทำให้เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น และคิดอะไรได้มากขึ้นกับชีวิตต่อจากนี้ต่อไป สอนให้เป็นคนที่เข้มแข็งทางความคิด ไม่ยึดติดกับผู้อื่น และการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ซึ่งแตกต่างจากตอนที่เรียนไม่ค่อยได้เจอใครเลย ทำให้ได้รู้ว่าโลกนี้มีคนอยู่อีกเยอะ มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมาย และต่อจากนี้ไปผมก็จะเข้าไปสู่สังคมของการทำงานอย่างเต็มตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)