Unit 44 : invention (1.2.17)


พอให้นักเรียนทำงานประดิษฐ์โดยให้อิสระเต็มที่ อยากประดิษฐ์อะไรก็ได้ ทำให้ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่แสนบรรเจิดของหลายๆ คน และความคิดสร้างสรรค์ที่ครูอาจจะยังไม่เข้าใจว่านี่มันคืออะไร คงต้องใช้จินตนาการเข้าช่วย แต่พอเห็นสิ่งที่นักเรียนทำที่ทำอย่างมีความสุข ก็ตระหนักได้ว่า เมื่อเราให้อิสระกับการคิดมากเท่าไหร่ เรายิ่งได้เห็นความคิดที่สร้างสรรค์กลับมามากเท่านั้นเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)