Unit 19 : Line (6.12.16)


เส้นแบ่งระหว่างครูกับนักเรียนอยู่ตรงไหน ครูควรจะสนิทกับนักเรียนระดับไหนถึงว่าพอดีแล้ว เพราะถ้าครูที่ดุเกินไป ก็จะทำให้นักเรียนเรียน แน่นอนว่าส่งผลกับการเรียนแน่นอนเพราะถ้ากลัวครูแล้วเชื่อว่านักเรียนจะไม่สามารถตั้งในเรียนวิชานั้นได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าสนิทกับนักเรียนเกินไปก็ทำให้นักเรียนไม่ให้ความเคารพ ไม่เชื่อฟัง ส่งผลต่อการเรียนที่ไม่ต่างกัน แล้วตรงกลางของการวางตัวของครูกับนักเรียนอยู่ตรงไหน หรือจริงๆแล้วมันไม่มี ต้องหากันไปว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)