Unit 18 : Sports Day (1.12.16)


งานกีฬาสีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนกันอย่างล้นหลาม มีทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีความกระตือรือร้นร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โรงเรียนสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครองได้ขนาดนี้ เพราะเชื่อว่างานทุกอย่างจะสำเร็จได้ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)