ละครสอนชีวิตจิตดัดแปร

ขอบพระคุณโอกาสดีงามที่ได้เรียนรู้ โอกาสแห่งความรักแบบไร้พรมแดน และโอกาสดีใจมากๆที่ได้สื่อสารกับทีมคศน.และทีมมิตรภาพมหัศจรรย์ ณ พื้นที่ปลอดภัยร่วมเรียนรู้ด้วยหัวใจกับพี่จี้ด พี่เล็ก พี่แจง พี่หนุ่ม พี่ก๋วย น้องแพ๊บ น้องเบญ น้องฝน และทุกๆท่าน

นับเป็นหนึ่งโอกาสดีงามบนโลกมหัศจรรย์ใบนี้ที่นำพาสหวิชาชีพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน…เป็นการทำงานเพื่อสุขภาวะสังคมไทยโดยแท้ระหว่างนักสถิติ นักวิชาการ กระบวนกรละคร จิตแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักกิจกรรม ผู้มีประสบการณ์ก้าวข้ามปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ต้องการทักษะนักเยี่ยมเยียนเยียวยา และกัลยาณมิตรทุกๆท่าน

พี่ก๋วย ครูกระบวนการละครตลอดกาลของผมได้ถอดบทเรียนไว้น่าประทับใจ ที่นี่ เช่นเดียวกับ พี่แจง ครูกระบวนการถอดบทเรียนด้วยฐานใจที่ดีเยี่ยมไว้ที่นี่ [ขอบพระคุณแหล่งอ้างอิงจาก Facebook]ผมเองก็ได้ค้นพบพลังชีวิตจิตมุ่งมั่นจากทุกๆท่านทำให้ถอดบทเรียนไว้มากที่สุดในชีวิตดังรูปภาพข้างล่าง…โดยทั่วไปตามธรรมชาติแห่งนักกิจกรรมบำบัดจิตสังคมได้อ้างอิงกรอบกระบวนกรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งจากลิงค์ ที่นี่ [Citation with Acknowledgement of Occupational Adaptation at Matumo Ramafikeng, Health Sciences UCT, 2009 which retrieved from https://vula.uct.ac.za]

คำคมสะกิดใจที่ปิ๊งแว๊ปได้จากการแปลความรู้ในครั้งนี้ เช่น

  • Love is all around myself, yourself, themself, & US. Unconditional Love includes Less Obligation, Less Victory, & Less Ego.
  • Happy is Healthy, Actively, Politely, & Peacefully Yourself.
  • จากพื้นที่ปลอดภัย...ท้าทายการรับรู้สึกนึกคิดทบทวนประสบการณ์เก่าใหม่...ชวนพบมิตรภาพร่วมเรียนรู้ชีวิตมีคุณค่าพาบันทึกทักษะในกล่องใหม่ให้ความหมายกลายเป็นดีต่อใจให้ปัญญาเมตตาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นักเยี่ยมเยียนเยียวยาผู้ก้าวข้ามปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้...ต้นแบบพลังศรัทธา ความหวัง และสันติภาพ...ขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่แบ่งปันพลังใจด้วยความรักแบบไร้เงื่อนไข ไร้พรมแดน และไร้กาลเวลา
  • มิตรภาพเกิดขึ้นได้เสมอด้วยกระบวนการละครสื่อสารรับฟังแบบเปิดใจใช้น้ำเสียงท่าทางกายสัมผัสแยกแยะสู่ความไว้ใจและมั่นใจในการดันตนเองออกจากความจริงบนพื้นที่ปลอดภัย...เกิดเชื่อมโยงใจประสานใจในกัลยาณมิตรบนพื้นที่ร่วมเรียนรู้ผู้เยียวยาด้วยพลังใจในความดีงาม ความศรัทธา และความหวัง
  • นี่คือการฝึกทักษะอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิตโดยแท้ ประกอบด้วย การจดจ่อทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายและมีความหมาย...การใช้เวลาอันคุ้มค่านำพาสนับสนุนช่วยเหลือการดัดแปรสิ่งแวดล้อมภายในใจให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองเพื่อท้าทายผูกพันในกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสุขภาวะ (Occupational Well-being for Engaging to Empowering Communication & Social Supporting Environment)


แผ่นถอดบทเรียนอันแรก


แผ่นถอดบทเรียนอันทีสอง

แผ่นถอดบทเรียนอันที่สาม


แผ่นถอดบทเรียนอันที่สี่


แผ่นถอดบทเรียนสุดท้าย


โดยสรุปบทเรียนคือ กัลยาณมิตรทุกท่านได้รับรู้สึกนึกคิดจิตมุ่งมั่นเข้าใจในทักษะเยี่ยมเยียนเยียวยาไปแล้ว 60% ได้แก่ ทักษะการฟังจับใจ ทักษะการแสดงภาษากายสัมผัสเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทักษะการแสดงภาษาสีหน้าท่าทาง-รอยยิ้ม-สบตา ทักษะการสะท้อนคิด และทักษะการให้กำลังใจร่วมเรียนรู้อย่างตั้งใจ แต่ยังคงต้องการทักษะเพิ่มเติมอีก 40% ได้แก่ ทักษะการฟังบูรณาการการคิดใคร่ครวญจนเข้าใจความต้องการภายในโดยกระบวนการให้คำปรึกษาสู่ให้คำสอนแบบโค้ชตั้งคำถามจนได้ทางออก และทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียดได้อย่างมั่นใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (2)

-สวัสดีครับพี่หมอ..

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-ด้วยความระลึกถึง

-การถอดบทเรียนแบบนี้ได้ครบทุกกระบวนการเลยนะครับ

-ขอบคุณครับ

พี่เหมียวครับบ จำพาสเวิร์ดเข้าม่ะได้ ?
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ❤❤❤