กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ

กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุในความคิดของฉัน คือ การที่วิชาชีพนักกิจกรรมบำบัดมีส่วนเข้าไปช่วยในการวัดศักยภาพต่างๆ การตรวจประเมินอาการทั้งร่างกายและสมอง ของผู้สูงอายุ โดยทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเราเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งโดยที่เราเองก็ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของผู้สูงอายุ เพราะยิ่งผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นมากเท่าไรความเสื่อมของร่างกายและสมองก็จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุ ในการตรวจประเมินในแบบต่างๆที่เป็นเพียงการถามความทรงจำที่มีในอดีต หรือ การขยับร่างกายไปในรูปแบบเล็กๆน้อยๆ ก็เพื่อตรวจประเมินความเสื่อมของร่างกายและสมองเพื่อนที่นักกิจกรรมบำบัดจะสามารถนำกิจกรรมต่างๆที่มีเข้าไปช่วยเหลือและปรับให้เข้ากับร่างกาย สมอง และกิจกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกวัน


กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุในอนาคต ในอนาคตอัตราประชากรของประเทศไทยนั้นกลุ่มวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และ วัยผู้สูงอายุจะมีอัตราที่ไล่ๆกัน ดังภาพกราฟต่อไปนี้(ที่มา : http://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/Th...)

จากภาพกราฟที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2553 ประชากรผู้สูงอายุจะมีค่อนข้างไม่มากนักส่วนจำนวนวัยเด็กและวัยทำงานมีค่อนข้างสูง และในช่วงปีพ.ศ. 2573 ประชากรวัยผู้ใหญ่แลัวยเด็กได้มีการเติบโตขึ้นไปสู่วัยถัดไปซื้อทำให้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้น และในช่วงปี พ.ศ. 2593 จะมีจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่มากถึง 2 เท่าเพิ่มขึ้นจากในช่วงปี พ.ศ. 2553 ดังนั้นกิจกรรมบำบัดจะมีส่วนเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติมากที่สุด


"นักกิจกรรมบำบัดจะมองเป้าหมายที่ต้องการก่อนที่จะมาดูรูปแบบในการดูแลผู้ป่วย เรามองผู้ป่วยเป้นหลักในการรักษา นำสิ่งที่ผู้ป่วยสนใจมาเป้นกิจกรรมในการรักษาจะได้ผลมากกว่าให้ผู้ป่วยทำในสิ่งที่ไม่ชอบ" ดังนั้นเราจะให้ผู้สูงอายุทำในสิ่งที่ตนชอบและถนัดมากกว่าเพื่อเป้าหมายในการรักษา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)