การอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม บรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง และนายกิตติพัฒน์ ชัยราช รองเลขาธิการองค์กรฯ บรรยายการแก้ปัญหาคอรัปชั่น และคุณทรัพย์ทวี เชื้อบุญมี ที่ปรึกษาองค์กรฯ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง รุ่นที่1 ประจำปี 2560 วันที่ 24 มค.60 ณ เทศบาลตำบลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)