เด็ก ๆ สนุกในการสร้างสถานี มีพลังมากมาย  ทาสีห้องยังไม่เสร็จ  ที่เอาชอล์กเขียนก็ลายพร้อยไปเต็มฝาแล้ว  จนป้าสนซึ่งเป็นแม่บ้านบ่น ว่าทำไมปล่อยให้เด็ก ๆ เขียนบ้านเล่น

คอมฯที่ใช้เปิดเพลงก็แฮงค์บ่อย   เด็กก็มารื้ออีกเครื่อง  เราจะทำอย่างไรดี