31/1/60 (ปฏิรูปการศึกษา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2)

31/1/60 (ปฏิรูปการศึกษา เชียงใหม่ ครั้งที่ 2)

สวัสดีวันอังคาร วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เป็นงานที่พูดถึงการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน และทางโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศนั้นก็ได้รับเรื่องของการผลิตครูพันธุ์(เชียง)ใหม่ และทางนักศึกษาเทพโรงเรียนทุ่งฟ้าบด ก็ได้เสนอให้นำนักเรียนรร.ของเราแสดงความสามารถโดยการเล่นละครเวทีเรื่อง “กฎ ระเบียบ กติกา” ผลปรากฏว่า เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน ๆ และผู้ร่วมงานทั้งหลาย ถึงแม้นักเรียนจะตื่นเต้นมาก ๆ ก็ตาม แต่ผมคนหนึ่ง ที่เห็นถึงความพยายามของเด็ก ๆ จากที่แสดงไม่ได้เลย กลับบ้านไปซ้อม มาร์คจุดเดินเอง ทำเองเกือบหมดทุกอย่างในเวลาที่รวดเร็ว และที่น่าประทับใจ คือนักเรียนซ้อมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย สุดท้ายแม้แต่นั่งซ้อมบนรถขณะเดินทางมาแสดง ผมนี่นับถือเลยครับ รู้สึกประทับใจจริง ๆ


(นักแสดงดีเด่นทั้งหลาย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 2/2559)



ความเห็น (0)