อย่าตื่นแต่เฉพาะการลืมตา....แต่ตื่นทุกส่วนของร่างกายความเห็น (0)