ชีวิตที่พอเพียง : 2839. ราชการด้านการเรียนรู้


เช้าวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผมฟังเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสยามกัมมาจลเล่าเรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี ที่ผมเล่าไว้ ที่นี่ ที่ลงไปเยี่ยมก็เพื่อเตรียมให้โรงเรียนมานำเสนอใน เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดในหัวข้อ พลังภาคเอกชนกับการปฏิรูปการเรียนรู้


ดังเล่าแล้ว โรงเรียนบ้านนอกเล็กๆ ที่ชื่อโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม มีผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนสูงมากอย่างน่าแปลกใจ เราจึงเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูมาเล่า ว่าสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นการเรียนรู้จาก Good Practice น่าจะถือเป็น KM เล็กๆ ได้


ทีมของมูลนิธิสยามกัมมาจลไปทำวีดิทัศน์เพื่อเอามาเสนอในที่ประชุม ให้ใช้เวลาสั้นๆ เข้าใจว่าความสำเร็จยิ่งใหญ่ของโรงเรียนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร จึงต้องพูดคุยกับ ผอ. และครู ลงรายละเอียดมากมาย ฟังแล้วชื่นใจในตัว ผอ. ที่เข้าไปสังเกตห้องเรียนแล้วช่วย feedback ให้ครูได้เรียนรู้และปรับวิธีการจัดการเรียนของศิษย์ น่าจะถือเป็น ผอ. นอกกรอบได้ เพราะได้ข่าวว่าในกระทรวงศึกษาธิการเขายึดถือกันต่อๆ มาว่า ผอ. โรงเรียนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียน และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็ก


ทีมที่ไปเยี่ยมโรงเรียนบอกว่า ครูกระตือรือร้น เอาใจใส่นักเรียนมาก แต่ยังสอนแบบเก่า คือเน้นสอนเนื้อหา ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งติว ให้เด็กสอบได้คะแนนดี ทำให้ผมมีคำถามว่า ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ. ทำอะไรกันอยู่ งบพัฒนาครูประจำการ ที่ผมได้ยินมาว่าปีละเป็นหมื่นล้าน เอาไปใช้ทำอะไร ครูในโรงเรียนดีๆ เช่นนี้จึงยังเข้าไม่ถึงการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสได้รับการศึกษาที่ทันสมัย และได้พัฒนาครบด้านตามหลักการศึกษาสมัยใหม่


ที่จริงการประชุมเช้าวันที่ ๑๐ มกราคม นั้น เป็นการประชุมเกี่ยวกับ ConNext Ed หรือการศึกษาประชารัฐ ทำให้เกิดความคิดว่า สิ่งที่ภาคธุรกิจเอกชนในโครงการประชารัฐการศึกษา น่าจะทำประโยชน์ได้สูงสุด ไม่ใช่เข้าไปโดยตรงที่โรงเรียน ไม่ใช่เข้าไปที่ครู เพราะนั่นเป็นการทำงานแบบ micro โครงการประชารัฐด้านการศึกษาน่าจะทำงานด้าน macro ด้าน futuristic / disruptive / change management ที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ถนัด คือร่วมมือกับลุงตู่ปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงในระดับ disruptive ซึ่งหากไม่ทำ ประเทศไทย ๔.๐ จะเกิดไม่ได้


วิจารณ์ พานิช

๑๑ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นโรงเรียนที่ไม่ไกลจากที่ผมอยู่เลยครับ

ที่นครปฐม มีโรงเรียนชื่อ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ผลสัมฤทธิ์ ONET สูงกว่าระดับประเทศ และเป็นที่หนึ่งในจังหวัดครับ คล้ายกับของ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ขอของ ผอ นายสมัค ชินบุตร

เขียนเมื่อ 

ผอ ท่านแรกที่อยู่ประมาณ 30 ปีชื่อ ผอ สุเทพ ชมสุวรรณ ครับ