170116-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bar & pub

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.14


Bar และ pub

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย ความหมาย “bar” และ “pub”

ใน US English เรียก :”bar” ว่าหมายถึง

“สถานที่หนึ่ง ที่สามารถซื้อและดื่ม “alcoholic drinks” เช่น

‘Leaving Rita in a bar, I made for the town library.’

ใน British English เรียก สถานที่เช่นนี้ว่า “pub” เช่น

‘We used to go drinking in a pub called the Soldier’s Arms.’

ใน British English เรียก

“ห้องต่างๆ ใน “pub” ที่ผู้คนดื่ม” ว่า the ‘bars’

และเรียก สถานที่ ในโรงแรม/สโมสร หรือ โรงมหรสพ

ที่ผู้คนสามารถ ซื้อและดื่ม ‘alcoholic drinks’ ว่า “bar”

ใน British English เรียก “pub” ว่าคือ

“อาคารหนึ่งที่ ผู้คนมาพบเพื่อนและร่วมดื่มด้วยกัน”

โดยเฉพาะ เครื่องดื่มมี ‘alcohol’ และบางครั้ง มีอาหาร ด้วย เช่น

“John was in the pub last night and he bought me a drink.’

ในภาษาเป็นทางการ เรียกสถาน ที่เช่นนี้ว่า a “public house” เช่น

‘The Green Man is often seen as a name or sign on public houses.’

ใน US English เรียก

“สถานที่หนึ่ง ที่สามารถซื้อและดื่ม “alcoholic drinks” ว่า “bar” เช่น

‘After work they went to a bar downtown.’

ใน British English บางครั้ง ใช้ “bar”

โดยเฉพาะเพื่ออ้างถึง สถานที่อันเป็นส่วนหนึ่ง “ของอาคารขนาดใหญ่”

ที่มี “alcoholic drinks” ขาย หรือ

ใช้ชื่อเฉพาะ เช่น “wine bar” หรือ “cocktail bar” เช่น

“I’ll meet you in the hotel bar in 20 minutes.’


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการ ชื่อของ “bar” ชนิดต่างๆ

“a wine bar” หมายถึง

a bar ที่ขาย “wine” เป็นส่วนใหญ่ แตกต่างจาก “pub” เช่น

‘He asked her to meet him in a trendy wine bar.’

“a coffee bar” เช่น

‘We met up in the student coffee bar.’

“a sandwich/snack bar” หมายถึง

“ภัตตาคาร/ร้าน ขาย sandwich หรืออาหารว่าง” ที่มิได้ทำจริงจังนัก เช่น

‘I usually get some lunch from the sandwich bar.’

“a burger bar” หมายถึง

“ภัตตาคารแบบกันเอง ขายอาหารจานด่วนและ burger” เช่น

‘The kids all hang out at the local burger bar.’

“a juice bar” หมายถึง

“สถานที่ ขายน้ำผลไม้ ที่ปกติ คั้นสด” เช่น

‘The leisure center also has a restaurant and a juice bar.’

“a sushi bar” หมายถึง

“a bar หรือ ภัตตาคารแบบกันเอง ขาย sushi” เช่น

‘Have you tried that new sushi bar in town?’

“a tapas bar” หมายถึง

“a bar หรือ ภัตตาคารแบบกันเอง ขายอาหารเสปนในจานขนาดเล็ก” เช่น

“Madrid is full of great tapas bars.’

“a salad bar” หมายถึง

“ส่วนหนึ่งของภัตตาคาร ที่สามารถตักสลัดได้หลายอย่างด้วยตนเอง” เช่น

‘When you’ve chosen your pizza, please help yourself from the salad bar.’

และให้รายการ สถานที่ แบบ “bar” และ “pub” คือ

“Somebody’s local” ใช้ไม่เป็นทางการ

ใน British English หมายถึง

pub แห่งหนึ่ง ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ” โดยเฉพาะเป็นที่ ที่คุณไปบ่อยครั้ง เช่น

‘The Red Lion’s my local.’

“inn” หมายถึง “โรงแรม หรือ ‘pub’” ขนาดเล็ก

โดยเฉพาะ “ที่เปิดมานานแล้ว ในเขต นอกเมือง

- บ่อยครั้ง ใช้ในชื่อของ “โรงแรม หรือ ‘pub’” นั้น เช่น

‘The Bull Inn dates back to the 15th century.’

‘The hotel was once a 17th century coaching inn.’

(ใช้โดยผู้คน ที่เดินทางด้วย รถม้า)

“gastropub” หมายถึง ‘pub’ แห่งหนึ่ง

ที่ทราบกันดี ว่ามีอาหารอย่างดี ขาย เช่น

‘a gastropub with a riverside restaurant.’

‘the Windmill Gastropub.’

“tavern” ใน British English หมายถึง

‘pub’ แห่งหนึ่ง ในอดีต ที่คุณสามารถ พักค้างคืนได้ด้วย

ปัจจุบัน ใช้เป็น ชื่อของ ‘pub’ บางแห่ง เช่น

‘the Turf Tavern.’

‘Marlowe was killed in a fight in a tavern.’

“watering hole” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

‘bar’ หรือ ‘pub’ แห่งหนึ่ง ที่ผู้คนไปดื่ม ‘alcohol’ - บ่อยครั้ง ใช้เพื่อขบขัน

และยังใช้วลี ‘a watering hole’ เป็น ชื่อของ สถานที่ ที่สัตว์ป่า ไปดื่มน้ำ เช่น

‘The bar became a popular watering hole for journalists.’

‘What’s your favorite watering hole?’

“dive” ใช้ ไม่เป็นทางการ หมายถึง

‘bar’ หรือ ‘pub’ แห่งหนึ่ง ชนิด ราคาถูก และสกปรก เช่น

‘The place is a bit of dive.’

“honky-tonk” ใน US English ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

‘bar’ ชนิด ราคาถูก ที่มี ดนตรี แบบ ‘country’ เล่นให้ฟังด้วย เช่น

‘They played in every honky-tonk in Tennessee.’

“saloon” หมายถึง ‘bar’ แห่งหนึ่ง ในแถบ “ตะวันตก ของ สหรัฐอเมริกา

และยังใช้ใน British English ว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของ ‘a pub’”

ที่มี เก้าอี้แบบนั่งได้สบาย ให้คุณสามารถ นั่งเพื่อพักผ่อน เช่น

‘I felt like a cowboy walking into a saloon in the Wild West.’

‘Do you want to stay in the saloon, or would rather go into the other bar?’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)