วันที่ 52 การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์กระดาษทรายหยาบ (12 มกราคม 2560)

วันนี้อาจารย์มานิเทศในรายวิชาศิลปะชั้น ป.4/1 โดยที่แจ้งล่วงหน้าเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งก็คาดไว้ก่อนแล้วว่าอาจารย์จะมา กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เริ่มต้นจากการทบทวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ จากนั้นสาธิตการพิมพ์ภาพให้นักเรียนดู และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี แต่เวลาไม่พอเลยให้นักเรียนนำไปทำต่อเป็นการบ้าน กิจกรรมนักเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจดีมากถึงแม้จะส่งเสียงดังบ้างก็ตาม ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ


<p “=””>
</p> <p “=””>ก่อนเลิกเรียนวันนี้ช่วยครูจัดเวทีเตรียมงานวันเด็กที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””> </p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)