ภาควิชา macrobiology

ถ้าเรามีอำนาจ จะจัดตั้งภาควิชา macrobiology ให้เป็นครั้งแรกของโลก..ทุกวันนี้เรามี biology, microbiology อีกหน่อยคงมัี nanobiology ซึ่งเป็นการสอนแบบแยกแยะย่อยหรือแบบanaysis ส่วนการสอนของ macrobio จะเป็นการสอนแบบองค์รวม (synthesis) เช่นศึกษาการอพยพของนกแมลง หรือการเด็ดดอกไม้แล้วสะเทือนถึงดวงดาวได้อย่่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)