5/1/60 (Finger Model)

<p “=””>5/1/60 (Finger Model) </p>

วันนี้เริ่มต้นใหม่กับโจทย์ปัญหาการหาร ผมได้ทบทวนสุดยอดนวัตกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของผมขึ้นมา นั่นก็คือ Finger Model ดีใจครับที่นักเรียนยังจำทฤษฎีนี้ได้ วันนี้เหนื่อยจริง ๆ สอนจนปากเปียกปากแฉะ นักเรียนคนที่ฟังก็ได้ส่วนคนที่ไม่ฟังก็ให้ผมสอนซ้ำเรื่อย ๆ พอสอนอีกก็ไม่ฟังอีก สุดท้ายต้องเด็ดขาด แต่ผมยังไม่บอกวิธีว่าทำยังไง ฮึฮึ จากใจจริงผมสงสารนักเรียนห้องที่ผมสอนคาบที่ 2 เพราะผมเหนื่อยล้าจากห้องที่ 1 ในคาบแรกมาก่อนและทำให้ผมหงุดหงิดและไม่มีแรงที่จะสอนต่อ บางครั้งก็อยากสอนให้เต็มที่เหมือนที่ตั้งใจไว้แต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วเหนื่อยล้าไปหมด อยากพักเสียง และข่าวดีของวันนี้คือ ได้สอนแทนอีก 1 คาบครับ เนื่องจากครูที่สอนวิชาต่อจากผมติดธุระต้องไปติดต่อเทศบาลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้ ต้องเหนื่อยมากแน่ ๆ เลย


(เด็กพวกนี้แหละครับ ที่เอาเสียงกับพลังของผมไปหมดหลอด)


(นี่คือ Finger Model ของผม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)