29/12/59 (Before 2017)

<p “=””>29/12/59 (Before 2017) </p>

สวัสดีวันพฤหัสบดี วันนี้เป็นวันที่ทุ่มเทมากกับการจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่า ต้นรับปีใหม่ 2017” ซึ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 1 ได้จัดงาน ณ อาคารเรียนชั้น ป.3 ผมได้รับหน้าที่ในการจัดสถานที่ วันนี้ทั้งวันก็ตัดดอกกับซื้อของประเภทวิ้ง ๆ วับ ๆ และป้ายสวัสดีปีใหม่ ผลที่ได้คือสวยงามครับ แต่ปัญหาคือ เมื่อจัดเสร็จ ท้องฟ้าก็มืดขรึม ฝนจะตก เลยต้องรื้อสิ่งที่ติดไปก่อนหน้านี้ออกให้หมด ไม่อย่างนั้นมันจะเปียกและขาดครับ คือไม่เข้าใจตัวเองเลยว่านี่เราทำทำไมเนี่ย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)