การนั่งบนหนังสือหรือเอกสารใด ๆ .....ไม่เป็นมงคลความเห็น (0)