วันที่ 32 อบรมเสริมความรู้ก่อนหยุดยาวสิ้นปี (26 ธันวาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักเรียนหยุดแต่ครูไม่หยุด... ครูไม่หยุดที่จะเรียนรู้ อบรมวนไปค่ะ วันนี้เป็นการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และสงสัยอยากที่จะเรียนรู้ โดยวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น อาจารย์ยุทธนา สมิตะสิริ อาจารย์ที่เคยสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับพวกเราชาวครูเป็นเลิศ ทำให้วันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องเดิม เปรียบเป็นการย้ำความรู้ให้ฝังเน้นมากขึ้น เป็นโอกาสดีที่ได้รับการอบรมในครั้งดี ดีใจที่อาจารย์ยังจำลูกศิษย์แต่ละคนได้เป็นอย่างดี สำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นั้นทางฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในปีหน้าเรียบร้อย เพราะเมื่ออบรมแล้วต้องนำไปใช้ได้จริง ถึงจะเป็นการอบรมที่ประสบความสำเร็จ !

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)