161218-1 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – And how

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.17


And how

New Oxford American English Dictionary

อธิบาย “and how” สำนวน ใช้ไม่เป็นทางการ

หมายถึง “very much so” .= เป็นอย่างนั้นจริง

หรือ “most certainly” หรือ “you bet”

ใช้แสดง “การเห็นชอบอย่างมาก” (strong agreement) เช่น

‘Did you miss me?’ ‘And how!’

‘She’s a good dancer, and how!’

And so (ใช้และความหมายเหมือน and then)

Wordnet 3.0 อธิบาย ว่า “and so” เป็น

กริยาวิเศษณ์ หมายถึง

“subsequently” หรือ “soon afterwards”

(บ่อยครั้ง ใช้เป็นคำเชื่อมประโยค)

and so home and to bed”

“we watched the late movie and then went to bed.”

WordNet ให้คำพ้องความหมาย คือ “then” “so” และ “and then”


And so forth (หรือ so on) ความหมาย โดย

WordNet ให้ว่าเป็น ‘Adverb’ คือ

“continuing in the same way”

และว่า มีความหมายพ้อง กับ “and so on” และ “et cetera”

And so forth

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย “and so forth”ว่าเป็น

รูปแบบมาตรฐาน ในภาษาอังกฤษ ของ “etc.”

ที่บางครั้งใช้อย่างไม่จำเป็น ในตอนท้ายของประโยค

เพื่อแสดงว่า “สามารถเพิ่มบางสิ่งได้อีก”

ทั้งๆที่ อาจกล่าวไปหมดแล้ว “สิ่งที่เพิ่มจึงเป็นการฟุ่มเฟือย”


And then (ดู ‘and so’ ข้างต้น)


And then some

New Oxford American English Dictionary

อธิบาย วลี “and then some”

เป็น adverb หมายถึง “plenty more than that”

“and considerably more in addition” เช่น

‘It cost me a week’s salary and then some.’

‘We got our money’s worth and then some.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)