บันทึกที่ 16 กิจกรรมหน้าเสาธง (6 ธันวาคม 2559)

กิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน

...กิจกรรม English today เป็นโครงการหนึ่งของโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน...

กิจกรรมหน้าเสาธง ทุก ๆ เช้าหลังจากที่นักเรียนทำเขตบริการของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องรีบมาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธงเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติ และจะมีการบรรเลงเพลงชาติไทย โดยวงดุริยางศ์ของโรงเรียน จากนั้นก็เป็นการไหว้พระสวดมนต์ ตามปกติ และนักเรียนทุกคนจะนั่งลงอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อนั่งสมาธิ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ทั้งโรงเรียนจะเงียบลงชั่วขณะ จนกระทั่งเสียงของผู้นำในการกล่าวแผ่เมตตา นักเรียนทุกคนจะเปลี่ยนท่านั่งพับเพียบ ทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ดูแล้วน่ารัก สวยงามมากค่ะ เมื่อเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการรายงานผลการทำเขตบริการของนักเรียนทุกห้องเรียนว่าอยู่ในระดับใด สำเนียงการพูดก็จะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ เช่น ต่อไป เป็นการประเมินเขตบริการของนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้ ประจำวันที่...... ห้องเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ ชั้น...ป..../...... ชั้น.... ป....../...... จะมีการเว้นวรรคคำที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนไหนออกมาพูดก็จะได้ยินเป็นสำเนียงแบบนี้เลยค่ะ และหลังจากนั้นจะเป็นการแจ้งข่าวสารและอบรมนักเรียน โดยคุณครูเวรประจำวัน บางวันก็จะมีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าวประสาสัมพันธ์ ข่าวสารการได้รับรางวัลต่าง ๆ ของนักเรียนในโรงเรียน และในบางครั้งก็จะเป็นการพูดเนื้อหาสาระที่มีระโยชน์ เป็นความรู้รอบตัว ที่นักเรียนควรรู้ ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง เพราะในความคิดของฉันแล้ว การเปลี่ยนบรรยากาศการอบรบนักเรียนหน้าเสาธงหรือกิจกรรมต่าง ๆหน้าเสาธงควรมีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซาก เพราะนักเรียนคงจะเบื่อไม่น้อยหากกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นแค่การนั่งฟังครูเวรอบรมและแจ้งข่าวสารต่าง ๆ โดยที่การนำเสนอเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ จะทำให้นักเรียนสนใจและได้รับความรู้ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

หลังจากที่นักเรียนรับฟังการอบรมจากครูแล้วก็จะเป็นกิจกรรม English today โดยกิจกรรมนี้จะให้ตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านคำศัพท์ คำแปล พร้อมยกตัวอย่างประโยคให้นักเรียนทุกคนได้ฟัง โดยจะให้นักเรียนในชุมนุมภาษาอังกฤษออกไปเป็นตัวแทนพูดคำศัพท์ในแต่ละวัน ซึ่งบางวันก็พบว่านักเรียนที่เป็นตัวแทนยังพูดคำศัพท์บางคำผิด บางคำพูดไม่ชัด จึงทำให้ครูผู้ดูแลโครงการนี้ต้องออกไปพูดให้นักเรียนฟังซ้ำอีกหนึ่งรอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)