วันที่ 12 เตรียมลูกเสือ Day Camp (22 พฤศจิกายน 2559)

อีกสองวันจะมีค่ายลูกเสือ Day Camp สำหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นเวลา 1 วัน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงวันจริง ช่วงเช้าของวันนี้จึงพานักเรียนมารวมตัวกันที่ลานหน้าห้องเรียน เริ่มต้นโดยการแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม ซ้อมระเบียบแถว ซ้ายหัน ขวาหัน นักเรียนบางคนยังไม่รู้จักซ้ายขวาจึงต้องมาทบทวนกันหน่อย มีการซ้อมท่องกฎและคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง

คำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรอง

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

กฎของลูกเสือสำรอง

ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่

ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตมใจตนเอง

ยกมือซ้าย ยกมือขวา เครียมพร้อมฝึกระเบียบแถว


แสดงรหัส กล่าวคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง

เมื่อนักเรียนท่องกฎและคำปฏิญาณได้แล้วก็ถึงช่วงสันทนาการ ให้นักเรียนได้ผ่อนคลายโดยครูสอนร้องเพลงตรงต่อเวลา งานสิ่งใด ปิดท้ายด้วยเพลงช้าง

เพลง ตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลา

ตรงตรงตรงเวลา

พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา

เราเกิดมาเป็นคน

ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา

วันคืนไม่คอยท่า

วันเวลาไม่เคยคอยใคร

วันเวลาไม่เคยคอยใคร


เพลง งานสิ่งใด

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย

มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวังคอยจะเกี่ยงโยนกอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง

จำไว้ทุกคนต้อง ทำงานเราต้องช่วยกัน ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน


กิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)