พระองค์ทรงเป็นมากกว่าเทวดา

ขอบคุณภาพจาก photoontour.com

...............

พระองค์เหนือหัว ผู้เสด็จลงมาจากฟากฟ้าลงมาโปรดพวกข้าพระบาทบนพื้นพิภพเบื้องล่างนี้ ด้วยบุญบารมีและพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พวกข้าพระบาทเกิดมาก็ได้ยินได้ฟังผู้เฒ่าเฝ้าเรือนสั่งสอนต่อๆกันมาว่า พระองค์คือเทพยดามีบุญญาธิการปกปักรักษาให้พวกข้าพระบาทรอดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล สั่งสอนให้กราบไว้แม้จะไม่เคยเห็นพระองค์จริงๆ ด้วยบุญอันน้อยนิดก็ได้แต่ภาพพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ประดับไว้เหนือหัวในเรือน พระองค์คือเทวดาผู้เมตตาคุ้มครองผองภัยที่พวกข้าพระบาทพึงประสพก็ผ่านพ้นไป จวบจนเติบโตพวกข้ารู้ความเห็นจริงในโลกปัจจุบัน พระองค์ทรงเป็นมากว่าเทวดาที่พวกข้าพระบาทในวัยเยาว์ครุ่นคิด พระองค์ทรงเป็นเทวดาที่เดินบนดินเยื่องพวกข้าพระบาท เสด็จเข้าไปในป่าพงไพรมากกว่าพวกข้าพระบาทเคยไป พระองค์เสด็จขึ้นไปบนดอยสูงในที่ที่พวกข้าพระบาทไปไม่ถึง พระองค์เสด็จไปในถิ่นอันตรายที่พวกข้าพระบาทต่างหวาดผวา พระองค์เสด็จไปในทุกที่ที่พระองค์ทรงเห็นเป็นความทุกข์ของพวกข้าพระบาท โดยมิทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย

พระองค์ทรงเป็นมากกว่าเทวดา ด้วยสัตย์จริงของพวกข้าพระบาท

................

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

พ.แจ่มจำรัส

23 พฤศจิกายน 2559บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจ รอบๆกายความเห็น (0)