ลักษณะส่วนหนึ่งของคนดี....เรามีบ้างไหม ?ความเห็น (1)

-สวัสดีครับอาจารย์

-รู้จักประมาณในการพูด..

-ขอบคุณสำหรับคำสอน..ครับ