ดาวเรือง.......อยากเรืองรุ่งก็ต้องรู้ความหมายความเห็น (2)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ด้วยความระลึกถึงครับ

-ขอบคุณครับเขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ
ปลูกมากๆตัดดอกขายได้
ถ่ายภาพก็สวยงาม
เพราะสีสันสดสวยดีครับ