หนูไม่ยอมนอน

              ในการสอนเด็กอนุบาลเวลาให้เด็กนอนย่อมจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมหลับ และจะเป็นปัญหารบกวนเพื่อนคนอื่นๆ ดิฉันจึงแก้ปัญหาโดยวิธีการลงไปนั่งกับเขา อยู่ใกล้ๆเขา ลูบศีรษะบ้าง ลูบหลังบ้างจนกระทั่งในที่สุดเขาจะหลับไปเองด้วยสัมผัสรักอันอบอุ่นและห่วงใยที่เรามีให้แก่เขา