วันที่ 1 เริ่มต้นใหม่...อีกครั้ง Begin Again (17 ตุลาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 17 เมื่อห้าเดือนที่ผ่านมา ดิฉันได้เริ่มต้นและสัมผัสกับคำว่า
“นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”
หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า “นักศึกษาฝึกสอน” ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง และไม่คิดว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครั้งที่ 2 นี้จะเริ่มต้นในวันที่เดียวกัน...
คิดซะว่า “มันคงเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่ดีของเรา”

“โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน” เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางที่เราจะได้มาฝากเนื้อฝากตัวและมารับประสบการณ์จากการฝึกสอนที่นี่เป็นเวลา 1 ภาคเรียน การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้เรามีต้นทุนที่ดี เนื่องจากมีเพื่อนที่ได้มาฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1 ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ และสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้ฟังบ้างพอประมาณ ทำให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว วันแรกเป็นการเก็บรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น เดินสำรวจสถานที่ต่าง ๆ สังเกตการณ์ทำงานของ คณะครูแต่ละท่าน การรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อปฏิบัติ การทำงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ และช่วยงานเอกสารเท่าที่จะช่วยได้ เนื่องจากในสัปดาห์นี้ยังเป็นการเปิดเทอมของคณะครูที่ได้มาเตรียมงานก่อนการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ถัดไป ความประทับใจและเป็นสิ่งที่เตือนใจตนเอง ที่ได้รับมาในวันนี้ คือ ครูฝ่ายวิชาการได้บอกกล่าวกับเราว่า นักศึกษาฝึกประสบกาณณ์นับว่าเป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียน ย่อมมีความสำคัญ ได้ทำงานและไดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่างไปจากครู ถือว่าเป็นก้าวใหม่ที่ท้าทาย และเราพร้อมจะก้าวเดินต่อไป...

ก้าวไป...ไม่เคยหวั่น สู้ !


อาคารนี้ที่เราจะได้ประจำการ

ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ วชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)