วันที่ 1 Begin Again at Wachirawit Chiangmai School (17/10/2559)

เริ่มต้นารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2/2559 กับสถานศึกษาแห่งใหม่

คือ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน แห่งนี้

ถ้าถามความรู้สึกว่าตื่นเต้นไหม ตอนนี้ก็ยังคงตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆอยู่ แต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับการฝึกประสบการณ์ในครั้งแรก


(ขอบคุณรูปภาพจากนางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน)


วันนี้จะเป็นวันแรกของการทำงานและการมาโรงเรียนของครู แต่นักเรียนยังไม่เปิดเรียน ได้พบกับครูฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งครูทุกท่านได้ให้คำแนะนำและชี้แจงเรื่องต่างๆกับฉันและเพื่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์อีก 3 คน และในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรมาก แต่จะเป็นการเก็บข้อมูล สำรวจโรงเรียน และช่วยเหลืองานเอกสารที่ห้องวิชาการ เมื่อถึงช่วงที่เปิดเทอมจะต้องมีการจับคู่นักศึกษาแล้วแบ่งหน้าที่ประจำห้องวิชาการกับห้องกิจการ แล้วสลับหมุนเวียนหน้าที่กันไปให้ได้ฝึกประสบการณ์ทุกด้าน


เราจะสู้ไปด้วยกัน :)

#ทีมวชิรวิทย์ช้างคลาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)