ชื่อ สมเกียรติ วงษ์พันตรีครับ

ทำงานที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มข.

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ครับ

งานที่รับผิดชอบ อยู่หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ช่วยงานต่างๆของภาควิชา เช่นจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆให้กับอาจารย์ในการสอนนักศึกษา

ห้องทำงาน ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น4 ติดห้องผ่าศพ