​เรียนรู้จากการเมืองอเมริกัน ซ่อมทุนศีลธรรม

ซ่อมทุนศีลธรรม โดยการชวนคิดเป้าหมายของบ้านเมืองระยะยาว

เรียนรู้จากการเมืองอเมริกัน ซ่อมทุนศีลธรรม

บทความใน นสพ. The New York Times เรื่อง How to Repair Moral Capital เขียนโดย David Brooks ปลุกให้ผมตื่น ว่าในช่วงครึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายนนี้ การเรียนรู้ที่จะได้จากการเมืองอเมริกัน ต้องอ่านจากบทวิพากษ์วิจารณ์โดยนักคิดนักเขียนที่ลุ่มลึก

David Brooks ชี้ว่าการหาเสียงแบบสร้างสีสันของ Donald Trump ได้ก่อความชำรุดทรุดโทรม ของศีลธรรมไปมาก ไม่เคยมีที่การกล่าวหาเสียงเป็นประธานาธิบดี จะมีการเอ่ยถึงขนาดอวัยวะเพศของคู่ต่อสู้ และการใช้ถ้อยคำต่ำทรามอื่นๆ จึงต้องมีการซ่อมแซมทุนศีลธรรมของสังคม

เขาชม Michele Obama สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นคนผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกัน ที่ฉลาดวางจุดยืนของตนเวลามีคนถามเรื่องทางการเมือง คือแทนที่จะตอบจากมุมมองทางการเมือง กลับตอบจากมุมมองของการเป็นแม่ มองอนาคตของลูกหลาน เป็นการนำการเมืองไปสู่เป้าหมายระยะยาว ที่เป็นสุดยอดของกุศโลบาย

ซ่อมทุนศีลธรรม โดยการชวนคิดเป้าหมายของบ้านเมืองระยะยาว

ผมเคยเขียนบันทึก ที่นี่ ว่าเรียนรู้สาระการเมืองอเมริกันจากการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครสองพรรคไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้ใช้ตรวจสอบนโยบาย แต่ใช้ตรวจสอบบุคลิกของผู้สมัคร ว่าจะทนแรงบีบคั้นหลากหลายรูปแบบ ได้แค่ไหน

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ต.ค. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)