วันที่ 74 พยายามมีสาระ (26 ส.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.4/2 ในวันนี้ เริ่มจะหมดมุขที่สอนนักเรียนแล้ว เพราะว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้นักเรียนดูหนังวิทยาศาสตร์ เรื่อง Wall-E และ เรื่อง Jerny 2 จนจบหมดแล้ว วันนี้ก็เลยให้นักเรียนเขียนบอกความรู้ที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์ว่ามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง เพื่อเป็นการประเมินว่านักเรียนได้ความรู้หรือเรียนในเรื่องอะไร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)