วันที่ 69 Go to Maejoe Universsity (19 ส.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทางโรงเรียนจะพานักเรียนชั้นป.4-6 ที่คัดเลือกห้องละ 3-5 คน ไปงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพาเด็กๆ เดินทางข้ามอำเภอต้องเดินทางด้วยพาหนะสี่ล้อ นั่นก็คือ รถแดง ฉันไปในนามของครูผู้ควบคุมนักเรียนในครั้งนี้ เมื่อไปถึงก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามรถ เพื่อเดินไปตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนสนุกแต่ครูต้องดูแลนักเรียนตลอด เพราะกลัวว่านักเรียนจะได้รับอุบัติเหตุ หรือหายไป แต่แล้วการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ สิ่งที่ได้กลับมาก็คือ การเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากห้องเรียน และรอยยิ้มแห่งความสนุกสนานกับประสบการณ์ที่ได้รับ “นักเรียนมีความสุขครูก็มีความสุข”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)