วันที่ 55 การทดลองการไหลของน้ำผ่านดิน (1 ส.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรมการสอนวันนี้ ครูพี่เลี้ยงจะสอนให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่ว่าจะให้ฉันดูขั้นตอนการสอนทั้งหมด เพราะว่า อาจารย์มานิต จะมานิเทศการสอนของฉันในวันศุกร์นี้ ก่อนการเรียนการสอนฉันก็ต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลอง ต่างๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ดินทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย เพื่อนำมาทำการทดลองการไหลของน้ำผ่านดิน มีรูปภาพประกอบกิจกรรม ดังนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)