เสน่ห์ดนตรี - Musical cure

ดนตรี ช่วยกล่อมให้สมองมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับปรากฎการณ์แห่งชีวิตได้..

Music can relieve stress and urge us thinking of life phenomena.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค้นหาตัวความเห็น (0)