การเพิ่มผลผลิตในสวนยางพารา

  ติดต่อ

การเพิ่มผลผลิตในสวนยางพารา

วิธีที่ 1 เพาะเห็ดฟางในสวนยางพารา
โดยการเพาะเห็ดฟางในระหว่างแถวยาง วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ด (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา , หรือทะลายปาล์มน้ำมัน ) เมื่อเห็ดสามารถเก็บขายได้แล้ว ส่วนที่เหลือจะเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น รากยางพาราสามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้อย่างมีประสิทธภาพ ทำให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น จาก 2.5 กก./ไร่ เป็น 3.00 กก./ไร่ ในปีที่ 2 หลังจากที่ทำการเพาะเห็ดฟางในสวนยางพารา

วิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยเคมีให้ถูกช่วงเวลา
โดยก่อนที่ใบยางพาราจะผลัดใบประมาณ 1 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยตามอัตราส่วนดังนี้คือ.-
- ใส่ปุ๋ยในอัตรา 0.5 กก. / ต้น / ปี จะส่งผลให้ยางผลิตใบใ่หม่ และได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ และต้านทานโรคใบร่วงในปีถัดไป ทำให้การปรุงอาหารของยางพารามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการผลิตนำ้ยางเพิ่มขึ้น 1 - 2 กก/ไร่/ปี

ข้อมูลได้จากภูมิปัญญาของเกษตรกรตำบลกรุงหยัน และตำบลปริก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลากหลายเรื่องเกษตร

หมายเลขบันทึก: 61716, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 22:47:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#เกษตรอำเภอทุ่งใหญ่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

watcharapong
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีการเพาะเห็ดฟางในร่องยางพาราโดยใช้วัสดุเพาะเป็นทะลายปาล์มครับ

ชลดา
IP: xxx.55.169.210
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนการเพาะเห็ดฟางในสวนยาง ค่ะ