สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4 ซึ่ง สัปดาห์นี้ท่านอทจารย์ประกอบได้ ไปราชการ 1 อาทิตย์ ทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนกับท่านมีทั้งความสุขและความทุกเพราะ ท่านไม่ได้ไปแบบให้เราว่างงานแต่ท่านได้สั่งงานเราไว้มากมาย ก็คือการทำ MindMapper แต่ก็ดีจะได้ไม่ว่างาน