PLC (Professional Learning Community)


PLC

(Professional Learning Community)

PLC คือ เครื่องมือในการดำรงชีวิตที่ดีของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน มาเป็นครูฝึก หรือครูผู้อำนวยความสะดวกในการเรียน และห้องเรียนจะต้องเปลี่ยนจากห้องสอน มาเป็น ห้องทำงาน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Richard Dufour เป็นผู้ริเริ่มทำงาน เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาตั้งแต่ค.ศ.1998 และได้เผยแพร่ไปทั่งสหรัฐอเมริการวมทั้งประเทศอื่นๆ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมกัน เพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมี 2 ลักษณะ

  • มุ่งเน้นการศึกษากลุ่มย่อยในโรงเรียน
  • มุ่งเน้นการศึกษาทั้งโรงเรียนหรือในภาพรวมของโรงเรียน

การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือPLC ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการกระทำที่แสดงถึงการแบ่งปันหรือการแลกเปลี่ยนของครู แต่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม การทำงานร่วมกัน ความจริงใจของสมาชิกและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโรงเรียน และมุ่งเน้นไปที่การสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

Professional Learning Community (PLC)

เครื่องมือในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู โดยกิจกรรมหลักของ PLC มีดังนี้

Dialogue (สุนทรียสนทนา)

การเข้าไปในวง Dialogue ทุกคนต้องให้ความเคารพต่อบรรยากาศของความสงบปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการแนะนำและการตอบคำถาม เพราะคำถามที่เกิดขึ้นเป็นคำตอบในตัวของมันเอง

Lesson Study (ศึกษาบทเรียน)

Lesson Study เป็นกระบวนการร่วมกันพัฒนากิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มครู ตัวอย่างหัวข้อคำถามเพื่อ Lesson Study เช่น ทำอย่างไรที่จะให้องค์กรโรงเรียนพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียน กิจกรรมฝึกฝนการรู้ตัวมีอะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้างกับเด็กแต่ละวัย

คำสำคัญ (Tags): #การเรียนรู้#plc
หมายเลขบันทึก: 616625เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 11:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 ตุลาคม 2016 11:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี