อาจารย์นิเทศครั้งสุดท้าย วิชาคณิตศาสตร์ (วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559)

SmallGirl
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การนิเทศครั้งสุดท้าย อาจารย์ไม่ได้มาดูเราสอน อาจารย์ให้เหตุผลว่าการสอนของเราอาจารย์ดูมาสองครั้งแล้ว ครั้งนี้อาจารย์จะขอดูหลังแผนและดูการตรวจแผนของเราที่ตรวจของเพื่อน

ครูให้เวลาในการตรวจแผนการสอนของเพื่อน คนละ 15 นาที จากนั้นครูก็ให้เรามานั่งฟังนิเทศการสอนครั้งนี้ ครูบอกว่าการเขียนแผนแบบ Backward ไม่ใช้แผนแต่เป็นกสนออกแบบหน่วยการเรียนรู้

คำถามแรกที่ครูให้เราช่วยกันตอบคนละหนึ่งข้อ ครูถามว่า สิ่งที่ดีที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ เราตอบด้วยเวลาอันจำกัดว่า
- การคุมชั้นเรียน
- เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
- เทคนิคการสอน
- การทำงานวิจัย
- ความภาคภูมิใจ
- ความแตกต่างของนักเรียน
นี้คือสิ่งที่เราคิดได้ในเวลาจำกัด

และนี่คือสิ่งที่เพื่อนคิดต่าง คือ แบบอย่างที่ดีจากครูพี่เลี้ยง ทำให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเราต้องการให้นักเรียนเราเป็นแบบไหนเราควรเป็นแบบนั้นก่อน

ต่อไปครูได้พูดถึงเรื่องแฟ้มแผนการเรียนรู้ให้จัดทำเป็นรูปเล่มโดยรูปเล่มต้องประกอบไปด้วย

- หน้าปก
- คำนำ
- สารบัญ
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสร้างรายวิชา >> ของเราต้องปรับเพิ่มเรื่องการเรียนในหน่วยนั้น
- กำหนดการสอน >> กำหนดการสอนให้เพิ่มรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้
- ตารางสอน (ให้เราเพิ่มตารางสอนให้เห็นว่าเราเรียนการสอนในชั่วโมง)
- แผนการจัดการเรียนรู้

ตอนเข้าเล่มให้ใส่เลขหน้าทุกหน้า ใส่ที่คั้นหน่วยแต่ละหน่วยและให้แนบเอกสารหรือสื่อที่ใช้สอนหลังแผนการเรียนรู้อีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวโชติมณี จินะโต้ง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)