ถอดชื่อ "แพนด้ายักษ์" พ้นจากบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้ว

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ถอดชื่อ "แพนด้ายักษ์" ออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้ว หลังจากจีนดำเนินความพยายามในการอนุรักษ์อย่างเต็มที่ จนทำให้ประชากรสัตว์ประจำชาติของจีนชนิดนี้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างมาก

IUCN เปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดที่เปลี่ยนสถานะของแพนด้ายักษ์ จากเดิมที่เป็นสัตว์ในบัญชี “ใกล้สูญพันธุ์” มาเป็นสัตว์ในกลุ่ม “มีความเสี่ยงสูญพันธุ์” แทน โดยพบว่ามาตรการอนุรักษ์ของจีนประสบความสำเร็จ จนทำให้ปัจจุบันประชากรแพนด้ายักษ์เพิ่มขึ้นเป็น 2,060 ตัว ในจำนวนนี้เป็นแพนด้าโตเต็มวัย 1,864 ตัว

ขณะเดียวกัน รายงานของ IUCN ยังชี้ว่า กอริลลาสายพันธุ์ตะวันออก ได้กลายมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม “ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง” โดยพบว่า ปัญหาการล่าสัตว์ผิดกฎหมายที่รุนแรงขึ้น ทำให้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประชากรกอริลลาสายพันธุ์ตะวันออกลดลงกว่า 70% จนเหลือเพียง 5,000 ตัวทั่วโลก โดยปัจจุบัน ลิงใหญ่ 4 ใน 6 ชนิด ได้แก่ ลิงกอริลลาสายพันธุ์ตะวันออก ลิงกอริลลาสายพันธุ์ตะวันตก ลิงอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียว และลิงอุรังอุตังบนเกาะสุมาตรา กำลังตกอยู่ในสถานะสัตว์ “ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง”

ทั้งนี้ IUCN จัดทำบัญชีสัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ 82,954 ชนิด ในจำนวนนี้เกือบ 1 ใน 3 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการอ่าน 2559ความเห็น (0)