วันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทอ.ประจำปี ๕๙

พิธีบวงสรวงเทพยาดา สักการะศาลเจ้ากรมเกียรติ ฯ พร้อมด้วยเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พธ.ทอ. โดยในปีนี้ กรมพลาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๖๘ ปี วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ ในการจัดพิธีนี้ขึ้นมานั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงประเพณีไทย ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตและได้ปฏิบัติกันมาจนมาถึงปัจจุบันสมัยก่อนกรมพลาธิการทหารอากาศได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.๒๔๕๖ เป็นกิจการพลาธิการของกองทัพอากาศ แผนกการบินกองทัพบกเป็นหน่วยงานเล็กๆ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การดูแลรักษาและจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ในปัจจุบัน กรมพลาธิการทหารอากาศได้มีบทบาทหน้าที่ในด้านการบริการสนับสนุน ส่งกำลังบำรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติงานในกองทัพความเห็น (0)