ระบบสินค้า CPALL


CPALL

7-11 ระบบการบริหารจัดการ Logistic Management


รูปภาพ
“จัดส่งสินค้าให้ถึงสาขาต่างด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน พร้อมกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” มันคือหัวใจของศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาค (Regional Distribution Center:RDC) แห่งใหม่ที่จังหวัดลำพูนของ….เซเว่น อีเลฟเว่น

ซีพี ออลล์ใช้เวลาพัฒนาระบบจัดส่งสินค้ามานานกว่า 20 ปี จากระยะแรกที่ให้ซัปพลายเออร์ไปผู้จัดส่งสินค้าให้สาขาโดยตรง แต่เมื่อสาขาเริ่มมีจำนวนมากขึ้นประมาณ 20 สาขาระบบเดิมไม่สามารถตอบสนองการส่งสินค้าได้รวดเร็วเพียงพอแล้ว จึงต้องปรับรูปแบบการขนส่งเป็นแบบรวมส่ง ด้วยการตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) ขึ้น ถือเป็นผู้บุกเบิกระบบการกระจายสินค้าผ่าน DC เป็นรายแรกๆ ของเมืองไทย

จากนั้นบริษัทฯ ได้นำระบบ Warehouse Management System (WMS) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า และระบบ Digital Picking ซึ่งเป็นการจัดและขนส่งสินค้าด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งจะทำให้จัดสินค้าได้ตรงตามใบสั่งซื้อของแต่ละสาขาได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

สำหรับระบบ DC จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค (Dry Grocery Distribution Center) เช่น ของแห้ง, เครื่องดื่ม, ของใช้, เครื่องเขียน เป็นต้น และศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled Distribution Center) ของสดต่างๆ เช่น นม, ไส้กรอก , ข้าวกล่อง เป็นต้น ซึ่งทั้งสองประเภทมีธรรมชาติในการเก็บรักษาและขนส่งต่างกัน นอกจากนั้น การเลือกทำเลที่ตั้งของ DC แต่ละแห่งก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากทั้งเรื่องของการเดินทางขนส่ง ความหนาแน่นของจำนวนสาขา ตลอดจนยอดขายของพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้แต่ละ DC สามารถบริการคลอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันมีศูนย์ DC รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก่ดีซีบางบัวทองมีพื้นที่ 2.5 หมื่นตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง, กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2,450 สาขา และ DC สุวรรณภูมิ มีพื้นที่ 2.2 หมื่นตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัดและชลบุรี จำนวน 1,798 สาขา

ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (RDC) 4 แห่ง ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 1.2 หมื่นตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 845 สาขา , จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ 1.2 หมื่นตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคอีสานจำนวน 855 สาขา, จ.ชลบุรีมีพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออก จำนวน 520 สาขา และ DC ล่าสุด จ.ลำพูนมีพื้นที่ 1.7 หมื่นตารางเมตร ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 643 สาขา

รูปภาพ

หัวใจ ของการจะส่งสินค้าให้ถึงสาขาต่างๆ ได้รวดเร็ว ครบถ้วน ต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยระบบที่ใช้จัดส่งสินค้าของบริษัทฯ นั้นเป็นการประยุกต์มาจากระบบค้าปลีกค้าส่งและศูนย์กระจายสินค้าของหลายๆ ประเทศที่เคยไปศึกษาดูงานมา ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น หรือทางยุโรปนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการส่งสินค้าของ 7-11 ในเมืองไทย มีจุดเด่นที่สามารถจะจัดส่งสินค้าแบบละเอียดปลีกย่อยไปตามสาขาต่างๆ ได้ทั่วถึง แม้จะสั่งสินค้าเข้ามาเพียง 1-2 ชิ้นก็สามารถส่งสินค้าไปถึงสาขาได้

สำหรับวิธีดำเนินการกระจายสินค้านั้นควบคุมด้วยระบบไอทีครบวงจร โดยหลังจากสาขาแต่ละแห่งสั่งออเดอร์สินค้าเข้ามาแล้วข้อมูลจะมาปรากฏที่หน้า จอคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของ DC แต่ละแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นรายการสั่งสินค้าจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นใบรหัสบาร์โค้ด ตามด้วยรหัสบาร์โค้ดจะถูกส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ตามหมวดสินค้า ต่างๆ ซึ่งแต่ละคนจะมีพื้นที่รับผิดชอบบนชั้นวางของแน่นอน ดูแลสินค้าประมาณ 20 รายการเพื่อให้เกิดความชำนาญในสินค้าที่ตัวเองรับผิดชอบ

จากนั้นพนักงานจะใช้เครื่องมือสแกนบนบาร์โค้ด ซึ่งจะมีสัญญาณไฟสีเขียวไปกระพริบขึ้นที่ชั้นวางสินค้า พนักงานจะหยิบสินค้าตัวนั้นในจำนวนที่ถูกกำหนดไว้ แล้วกดปิดสัญญาณไฟ ตามด้วยใส่สินค้าลงในกล่องที่จะวิ่งมาตามสายพานเลื่อน แต่ละขั้นตอนจะมีการตรวจซ้ำด้วยระบบไอทีเพื่อความแม่นยำ โดยอัตราผิดพลาดจากการเก็บสถิติ สินค้า 1 ล้านชิ้นจากเกิดผิดพลาดไม่เกิน 500 ชิ้น ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำ ซึ่งสาเหตุมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคลที่พนักงานหยิบสินค้าผิดพลาด

ดังนั้น ออเดอร์ของแต่ละสาขาทั่วประเทศจะถูกสรุปยอดในแต่ละวันตอน 03.00-04.30 น. จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการนำข้อมูลไปจัดเตรียมสินค้า จากนั้น สินค้าจะที่ถูกบรรจุลงกล่องต่างๆ เพื่อลำเลียงขึ้นรถขนสินค้า แต่ละคันมีเส้นทางวิ่งแน่นอน โดยสาขาที่อยู่ใกล้ๆ DC หากสั่งออเดอร์เข้ามาตอน03.00 น.จะได้สินค้าประมาณ 10.00-12.00 น. ส่วนสาขาที่ไกลได้ของช้าที่สุด ก็ไม่เกิน 24 ชม. หลังจากสั่งออเดอร์เข้ามา

ทั้งนี้ ในการวิ่งรถนั้นจะเน้นขนส่งสินค้าในเวลากลางคืน ช่วยให้ขับรถได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดต้นทุนเรื่องพลังงานได้ถึง 10% เพราะไม่ต้องประสบปัญหารถติด ขณะที่การจัดวางเส้นทางวิ่งต้องให้ครอบคลุม ไม่ทับเส้นทางกันเอง

สิ่งสำคัญที่ในการวางระบบกระจายสินค้าคือ ต้อง ให้สินค้าเข้ามาพักใน DC แล้วส่งต่อไปยังร้านสาขาให้เร็วที่สุด เหลือสินค้าคงค้างในสต๊อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ไม่มากจนเกินไป ซึ่งจะก่อปัญหาสินค้าเก่า ค้นหายากและเปลืองเนื้อที่เก็บ และไม่น้อยเกินไปจนสินค้าขาด ไม่มีของจะส่งให้เมื่อมีออเดอร์เข้ามา ซึ่งความเหมาะสมดังกล่าวต้องอาศัยการเก็บข้อมูลสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบกับการแจ้งข้อมูลในพื้นที่จริงจากพนักงานร้านตามสาขาต่างๆ

ข้อมูลสนับสนุน

สำหรับเป้าหมายในการขยายสาขา 7-11 นั้น ภายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายให้ถึง 10,000 สาขา โดยบริษัทฯ เตรียมเพิ่มศูนย์กระจายสินค้ารองรับการเติบโตของสาขาดังกล่าว โดยต้นปีหน้า (2557) จะเปิดเพิ่มศูนย์ส่วนกลางที่แถวมหาชัย เนื้อที่ 20,000 ตร.ม. รองรับการกระจายสินค้าสู่สาขาในเขต กทม.ตะวันตก และภาคใต้ตอนบน รวม 10 จังหวัด จำนวน 2,000 สาขา เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท นอกจากนั้น ใน 5 ปีข้างหน้าเตรียมขยายศูนย์ฯ ภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสานใต้ และภาคใต้ตอนล่าง แต่ละแห่งใช้เงินลงทุนประมาณ 500-700 ล้านบาท รวมงบลงทุนในการขยายศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มกว่า 3,000 ล้านบาท

คำสำคัญ (Tags): #cpall
หมายเลขบันทึก: 615414เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2016 18:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กันยายน 2016 18:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี