วันที่ 75 ความปลื้มใจและความร่วมมือ (5 กันยายน 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้เข้าสอนวิชาเพิ่มเวลารู้อังกฤษชั้น ป. 1 แทน Teacher troy ที่ได้หมดหน้าที่ไปแล้ว การสอนนักเรียนชั้น ป. 1 แต่ละครั้งดิฉันมักจะได้รับความสุขอยู่เสมอ เพราะเด็ก ๆ น่ารัก ตั้งใจเรียนเป็นส่วนใหญ่ อาจมีบ้างที่ซนตามประสาเด็ก และที่ปลื้มใจที่สุดคือความอยากเรียนรู้และตั้งใจทำงานของนักเรียนทุกคน ซึ่งวันนี้ได้ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์สิ่งของในชั้นเรียนผ่านการวาดรูป โดยครูจะแจกบัตรภาพให้นักเรียนทุกคนแต่ละคนจะได้ไม่ซ้ำกัน แล้วให้นักเรียนวาดรูปละเขียนคำศัพท์ตามบัตรภาพของตนเองก่อน จากนั้นให้นักเรียนแลกบัตรภาพกับเพื่อนที่ไม่เหมือนของตนแล้วนำมาวาดภาพ จนครบทุกชิ้น นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น และสนุกสนานกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ครูก็ได้แต่ยิ้มและภูมิใจเลยมีบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียมาฝากค่ะ


และเนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะมีการประเมินภายในของโรงเรียน ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน คณะครูและนักศึกษาฝึกสอนทุกคนจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมรับการประเมินค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)