วันที่ 70 มาทำนาฬิกากันเถอะ (29 สิงหาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สืบเนื่องจากการได้รับคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศ ตั้งแต่การสอนเรื่องการวัด ว่าหากนักเรียนไม่มีสื่อในการเรียน เช่น ไม่บรรทัด ครูสามารถสอนให้นักเรียนทำสื่อด้วยตนเองโดยการแทรกเนื้อหาความรู้ระหว่างการทำสื่อไปด้วย วันนี้ดิฉันจึงได้นำคำแนะนำมาปรับใช้กับเนื้อหาเรื่อง “การบอกเวลา” ดิฉันได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ป. 3 ได้ทำนาฬิกาจำลองเป็นของตนเอง และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเขียนหน้าปัดนาฬิกาของตน ทั้งนี้นักเรียนยังสามารถใช้นาฬิกาของตนเองฝึกฝนการบอกเวลาได้ การเรียนวันนี้นักเรียนจึงตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ เพราะอยากทำนาฬิกา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)