วันที่ 57 วันแม่แห่งชาติ ( 12 สิงหาคม 2559 )

สวัสดีวันศุกร์ ที่จริงวันนี้เป็นวันหยุด แต่ทางโรงเรียนเราเปิดค่ะ

เปิดแค่ครึ่งวัน เพื่อทำกิจกรรมวันแม่


นักเรียนทุกคนมารวมตัวกันที่ลานประชุม


มีผู้ปกครองมามากมาย แสดงให้เห็นถึงว่า ผู้ปกครองให้ความสำคัญ

ของการจัดกิจกรรมวันแม่นี้ เด็กบางคนไม่มีแม่ แต่ก็มีพ่อมาแทน

มีการจัดกิจกรรมการแสดงมากมาย

การแสดงความรักต่อผู้เป็นมารดา


มีไอศครีมเลี้ยงด้วย จากคุณครูในโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)